DIAMANTOVÉ PRÚTIKY & VIRGULE

Jedinečné produkty, ktoré vytvorila Marie Diamond pre potreby Diamantového prútikárstva, ktorého cieľom je povzdvihnutie energie ľudí,  ich domovov a následne aj celých oblastí. .

Diamantové Virgule – sú základným nástrojom pre prácu diamantového prútikára. Slúžia mi na čístanie z priestoru, identifikáciu zón, meranie energie.. a oveľa viac.. Len ľudia, ktorí prešli Kurzom diamantového prútikárstva majú know-how nato, ako s nimi efektivne pracovať.


Diamantové prútiky základné
sú špeciálne aktivované so špecifickými zámermi a svetelnými frekvenciami na ošetrenie rôznych negatívnych vibrácií vo Vašej domácnosti alebo v kancelárii, ako je to uvedené v základnom kuzre Diamantového prútikárstva. Pomáhajú byť očistiť od ťaživých energií, a tým povzdvihnúť jeho energiu na vyššiu, viac podporujúcejšiu energiu. Pracovať s týmito prútikmi môžu len šudenti, ktorí si prešli týmto kurzom

Kvantové diamantové prútiky sú špeciálne aktivované so špecifickými zámermi a svetelnými frekvenciami na otvorenie priestoru kvantovýcm vibráciám. Používajú sa vššie aktivácie kvantového poľla vo  Vašom priestore tak, ako je to uvedené v kurze Diamantového Kvantového prútikárstva  (Quantum Diamond Dowsing).